VPBase

Grunden för ditt skräddarsydda datasystem

Skräddarsydda datasystem med flygande start

VPBase är grunden till såväl våra kundanpassade datasystem som till våra paketlösningar.

VPBase är mer än bara en plattform. Det är en lösning som kan växa med ditt företag, eftersom vi förvaltar och vidareutvecklar den i takt med din verksamhets behov. Vi tror på automatisering och digitalisering av processer i din verksamhet, och VPBase är verktyget som hjälper dig att uppnå det.

Med VPBase kan du börja i liten skala och bygga på med mer funktionalitet efter hand, för att återspegla din verksamhet i takt med att den utvecklas. Plattformen är framtagen för att kunna samverka med andra applikationer och system, såsom affärssystem, lönesystem och mer.

VPBase kan minska eller förenkla administrativa rutinuppgifter och minska risken för mänskliga fel genom ett mer automatiserat arbetsflöde. Dessutom kan du använda den för att samla och synliggöra information från andra system, öka tillgängligheten och förbättra din verksamhets processer.

När du väljer VPBase, slipper du betala för utveckling av funktionalitet som redan medföljer, såsom hantering av användare och deras behörigheter, funktioner för efterlevnad av GDPR, ett lättanvänt och standardiserat användargränssnitt, supportfunktioner, exportmöjligheter till Excel, pdf m.fl, schemaläggning av uppgifter, e-postutskick med köfunktion med mera.

Med VPBase har du tillgång till en webbapplikation som är tillgänglig direkt via webbläsaren. Vi är övertygade om att VPBase kommer att hjälpa dig att automatisera och digitalisera processer i din verksamhet på ett enkelt, effektivt och skalbart sätt.

Vi börjar med ett möte och en kostnadsfri uppskattning av den budget som behövs för att förverkliga ditt eget nya datasystem. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå!

Produkter

Har du redan ett system från oss och vill utöka med mer funktionalitet?

Ta gärna en titt på våra produkter!

Våra värderingar

Kvalitet

Det är viktigt för oss att de system vi bygger håller hög kvalitet. Vad kvalitet innebär beror på vilka kraven är för det specifika systemet vi bygger - därför är det viktigt att förstå vad som verkligen är viktigt i det aktuella fallet och anpassa oss därefter för att uppnå största möjliga värde till minsta möjliga kostnad.

Många av de system vi bygger är långlivade och då är det ofta viktigt att de är mottagliga för förändringar - att systemet är enkelt att anpassa för att det skall kunna hållas aktuellt i takt med de förändringar som sker i verksamheten. Denna typ av system ställer mycket stora krav på utvecklaren - det krävs kunskap och disciplin för att ett system av denna typ inte skall bli mycket dyrt, svårt och riskabelt att anpassa i framtiden. I vissa fall är detta av mindre vikt - det kan i stället vara av störst vikt att ett system kommer på plats snabbt och/eller till en låg kostnad. Detta är något vi är lyhörda inför och anpassar oss efter.

Enkelhet

När vi kan göra något enkelt gör vi det inte komplicerat. Att lösa ett problem på ett komplicerat sätt är sällan särskilt svårt - att hitta en enkel lösning på ett komplicerat problem kräver desto mer kreativitet, erfarenhet och engagemang. Detta gäller såväl upplevelsen av att använda systemet som arbetet med att bygga och underhålla systemet.

Kunskap, visdom, kreativitet och innovation

Vår bransch är i ständig utveckling. Det är av stor vikt för oss som utvecklare att ta till oss nya tekniker - för att i kombination med väl beprövade lösningar kunna leverera största möjliga värde med de resurser som finns.

Värdeskapande

Vi är lyhörda inför våra kunders behov och vårt fokus är att med vår kunskap och vår erfarenhet tillföra största möjliga värde för kunden. Detta kan vara att öka kundens intäkter, minska kostnader, effektivisera administrativt arbete, öka synligheten, minska risker och mycket annat. Genom att skapa bestående värde för våra kunder vill de anlita oss igen och rekommendera våra tjänster till andra.

Skäddarsydda system

Datasystem utformat efter din verksamhets unika behov och möjligheter.

Resurskonsulter

Vi erbjuder skickliga konsulter som kan förstärka ditt befintliga team.