VPBASE - V3

Plattformen erbjuder stöd för administrativa system, webbplatser och mobilappar

VPBase - En plattform att växa med!

VPBase är tredje generationens IT-plattform utvecklad av Void Pointer som är optimerad för att ni som företag skall kunna växa med lösningen.

Plattformen är utformad på ett sådant sätt att lösningen skall kunna skalas, detta genom att möjliggöra att ni som kund kan använda plattformen initialt i en liten skala, för att sedan bygga på med mer applikationer och funktioner efterhand

Skräddarsydd Lösning

VI SKRÄDDARSYR FUNKTIONERNA SOM FINNS I PLATTFORMEN ELLER BYGGER HELT NYA, DETTA EFTER ERA ÖNSKEMÅL OCH TILL EN HELHET SOM ÅTERSPEGLAR ER VERKSAMHET!


Systemet har en bas för hantera applikationer för PUBLIKA WEBBPLATSER till ADMINISTRATIVA SYSTEM och MOBILAPPAR. Beroende på vad ni efterfrågar går det välja en eller alla tre av dessa komponenter. Plattformen är mest kraftfull när alla komponenterna används och systemet utgör då oftast av en komplett tjänst.

Vårt fokus med plattformen är att delarna inom plattformen skall optimalt kunna utbyta information med varandra, detta genom att interagera och samexistera på bästa sätt. Plattformen är också byggd för att möjliggöra integration med andra system såsom affärssystem, lönesystem mm.

Vårt mål med vår lösning och det arbete vi gör åt er, är att hjälpa er att automatisera och effektivisera olika processer inom ert företag. Samtidigt uppnå att digitalisera er verksamhet.

Läs mer om vilka värden och saker vi löser med plattformen.

INNEHÅLL VPBASE

 

TRYGGHET, KVALITET OCH LÅNGSIKTIGHET

Vår ambition är att jobba långsiktigt med er som kund och där ni skall kunna känna er trygga med både oss och vår IT-lösning.

Void Pointer har funnits sedan 2003 och vi har genom åren samlat på oss en gedigen erfarenhet av att bygga IT-lösningar främst inom webb och mobila applikationer.

Vi arbetar med helhetslösningar åt våra kunder där vi arbetar från idé till färdig lösning. I de flesta fall tillhandahåller vi hela fabriken med dess team för bygga IT-lösningen, detta från start till leverans, vidareutveckling och förvaltning.

Med Void Pointer som samarbetspartner får ni en säker och effektiv IT-lösning och ni behöver aldrig oroa er för att halka efter i den tekniska utvecklingen. Våra IT-lösningar skräddarsyr vi efter era behov, och erbjuder alltid en personlig kontakt. Vi ser projekten som ett samarbete mellan kund och leverantör för att optimalt förstå varandra och för att ta fram en så bra helhetslösning som möjligt anpassad efter verksamheten.

Vår ambition är att jobba långsiktigt med er som kund och där ni skall kunna känna er trygga med både oss och IT-lösningen. Vi inser att ert system måste kunna vidareutvecklas och förvaltas under många års tid, detta i takt med att er organisation förändras.

Systemen vi bygger är ofta affärskritiska och detta ställer då höga krav på att lösningen måste vara robust och testbar.

Vi lägger också mycket arbete på User Experience (UX), där användbarhet och  användarvänlighet ingår.

 

 

VÄRDEN SOM VÅRA IT-LÖSNINGAR GER

Här är några värden som våra IT-lösningar ger våra kunder:


Frigör mer tid och resurser exempelvis genom minskad administration


Ökar tillgängligheten genom webb och mobil


Tar bort manuellt och tråkigt arbete och minskar antalet fel


Tar bort "klipp-och-klistra"-arbeten som kan uppstå vid hantering av Excel-listor

Sammankopplar olika system i en central punkt och skapar integration mot viktiga system/tjänster


Ökar den digitala marknadsföringen av varumärket


Tar bort "smärtan" inom organisationen


Möjliggör att växa med lösningen

 

✔ Ta ett första steg till att optimera er verksamhet

Vi bjuder på ett första möte kring förutsättningarna att skapa ett datasystem anpassat efter era specifika behov.

Efter mötet får ni även en kostnadsfri uppskattning av den investering som behövs för att förverkliga ert eget datasystem