Void Pointer AB

Frigör din tid från administrativa rutinuppgifter

Vi bygger system du kan möta framtiden med

Void Pointer AB har utvecklat skräddarsydda system sedan 2003. Vi har tagit fram effektiva system åt företag i många olika brancher och byggt upp mycket erfarenhet kring hur system bör utvecklas för hög driftsäkerhet och för att kunna tillföra värde under många år.

Om ni har för avsikt att använda ert system under många år framöver är sannolikheten stor att ni kommer att vilja, och behöva, göra förändringar av systemet.

Att ett system är möjligt att vidareutveckla och förändra är ingen självklarhet. Void Pointer AB har lång erfarenhet av att utveckla system på ett sådant sätt att de är mottagliga för förändring.

Våra värderingar

Kvalitet

Det är viktigt för oss att de system vi bygger håller hög kvalitet. Vad kvalitet innebär beror på vilka kraven är för det specifika systemet vi bygger - därför är det viktigt att förstå vad som verkligen är viktigt i det aktuella fallet och anpassa oss därefter för att uppnå största möjliga värde till minsta möjliga kostnad.

Många av de system vi bygger är långlivade och då är det ofta viktigt att de är mottagliga för förändringar - att systemet är enkelt att anpassa för att det skall kunna hållas aktuellt i takt med de förändringar som sker i verksamheten. Denna typ av system ställer mycket stora krav på utvecklaren - det krävs kunskap och disciplin för att ett system av denna typ inte skall bli mycket dyrt, svårt och riskabelt att anpassa i framtiden. I vissa fall är detta av mindre vikt - det kan i stället vara av störst vikt att ett system kommer på plats snabbt och/eller till en låg kostnad. Detta är något vi är lyhörda inför och anpassar oss efter.

Enkelhet

När vi kan göra något enkelt gör vi det inte komplicerat. Att lösa ett problem på ett komplicerat sätt är sällan särskilt svårt - att hitta en enkel lösning på ett komplicerat problem kräver desto mer kreativitet, erfarenhet och engagemang. Detta gäller såväl upplevelsen av att använda systemet som arbetet med att bygga och underhålla systemet.

Kunskap, visdom, kreativitet och innovation

Vår bransch är i ständig utveckling. Det är av stor vikt för oss som utvecklare att ta till oss nya tekniker - för att i kombination med väl beprövade lösningar kunna leverera största möjliga värde med de resurser som finns.

Värdeskapande

Vi är lyhörda inför våra kunders behov och vårt fokus är att med vår kunskap och vår erfarenhet tillföra största möjliga värde för kunden. Detta kan vara att öka kundens intäkter, minska kostnader, effektivisera administrativt arbete, öka synligheten, minska risker och mycket annat. Genom att skapa bestående värde för våra kunder vill de anlita oss igen och rekommendera våra tjänster till andra.

Skäddarsydda system

Datasystem utformat efter din verksamhets unika behov och möjligheter.

Resurskonsulter

Vi erbjuder skickliga konsulter som kan förstärka ditt befintliga team.