Underbiträden anlitade av Void Pointer

Void Pointer anlitar underbiträden för att kunna leverera våra tjänster. Det är vår skyldighet att teckna skriftliga avtal med dessa som innehåller villkor som motsvarar villkoren för personuppgiftshantering i det avtal du som kund ingår med oss. Nedan upprätthåller vi en aktuell lista över våra underbiträden:

Företag Region där data behandlas Beskrivning av användning
Microsoft Corporation (US) EU (Nederländerna, Irland)/US* Azure: Drift av produktionssystem för kunder samt lagring för dessa. Office 365: Drift av e-post för voidpointer.se/voidpointer.com, kalender och dokumentdelning för anställda hos Void Pointer.
Rackspace Limited (GB) EU (England) Drift av produktionssystem för kunder samt lagring för dessa
Trello, Inc (US) EU/US* Hantering av uppgifter i projekt
Fortnox AB (SE) EU (Sverige) Kontaktuppgifter för fakturering av tjänster

* Behandling sker enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield vilket säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR Artikel 45(1).