EN PLATTFORM ATT VÄXA MED

VPBase v3 är tredje generationens plattform utvecklad av oss på Void Pointer, som generellt avser stöd för att bygga IT-lösningar som effektiviserar och automatiserar affärsprocesser åt företag.

Plattformen är utformad för skapa IT-lösningar för administrativa system exempelvis i form av ett verksamhetssystem såsom intranät/extranät, alternativt för att bygga publika webbplatser och företagsappar. Basen är dessutom helt optimerad för att dessa delar skall samexistera och interagera med varandra på ett effektivt sätt, vilket enligt erfarenhet många system hos företag inte gör. Som företag går det dessutom börja i liten skala med ett avgränsat område för att sedan skala upp och växa med där fler områden hanteras!

Void Pointer har funnits sedan 2003 och vi har genom åren samlat på oss en gedigen erfarenhet av att bygga IT-lösningar främst inom webb och mobila applikationer. Vi har insett att i många projekt är funktionerna densamma. Därför har vi tagit fram en plattform som vi använder oss av i alla nya projekt och som löser många grundläggande behov som uppstår. På så vis sparar både vi och våra kunder pengar.

De värden som plattformen med dess kundanpassningarna vanligtvis löser är:

 • Frigör mer tid och resurser exempelvis genom minskad administration
 • Ökar tillgängligheten genom webb och mobil
 • Tar bort manuellt och tråkigt arbete och minskar antalet fel
 • Tar bort "klipp-och-klistra"-arbeten som kan uppstå vid hantering av Excel-listor
 • Sammankopplar olika system i en central punkt och skapar integration mot viktiga system/tjänster
 • Ökar den digitala marknadsföringen av varumärket
 • Tar bort "smärtan" inom organisationen
 • Möjliggör att växa med lösningen


Vår ambition är att våra kunder skall känna sig trygga med både oss och våra IT-lösningar då systemen måste kunna vidareutvecklas och förvaltas under många års tid, detta i takt med att organisationen förändras.

Systemen vi bygger är ofta affärskritiska och detta ställer då höga krav på att lösningen måste vara robust och testbar. Vi lägger också mycket arbete på UX (User Experience) där användbarhet och användarvänlighet ingår.

Basen i sin helhet består av stöd för tre stora områden som även återspeglar de tjänster vi erbjuder:

 • Administrativa System (Backend)
 • Webbplatser 
 • Mobilappar

Plattformen är mest kraftfull när alla områdena används och systemet  utgör då oftast av en komplett tjänst, men varje del kan väljas enkilt om så önskas. 

 

 

Void Pointer arbetar långsiktigt för möta framtiden samt med kvalitetstänk

Kvalitet och långsiktighet

Void Pointer AB levererar system som du kan möta framtiden med. Vårt engagemang är långsiktigt och ditt nya system byggs för att kunna anpassas i takt med att din verksamhet förändras.

Vägen till ert eget system

Vi förverkligar ditt system i en process bestående av tre steg. Det första bjuder vi på.