BRA SEO-TIPS!

 

Ta del av våra gratistips för att sökmotoroptimera er hemsida!

Så här lyckas ni med er SEO!

Sökmotoroptimering kan upplevas komplext och det kan vara svårt att veta hur man skall som företag börja. Därför har vi satt ihop några tips som kan hjälpa er igång med synligheten.

 

UNIKT RELEVANT VÄLSKRIVET INNEHÅLL

En av de viktigaste sakerna inom SEO, är att skapa ett unikt, relevant och välskrivet innehåll på webbplatsen. Allt för ofta innehåller hemsidan ingen eller väldigt lite information om de produkter eller tjänster som erbjuds eller information kring verksamheten. Detta resulterar i både ett negativt intryck för besökaren men även för sökmotorerna.

Innehåll

Något som värderas högst är innehållet. Ur ett SEO-perspektivt är det viktigt att innehållet är unikt, möter efterfrågan samt är länkbart/delbart. Exempel kan vara en informativ välskriven text, eller en video som visar på hur en produkt ser ut och kan användas. Det viktiga är att innehåller levererar det som efterfrågas.

En regel är att innehållet på respektive sida bör vara mellan 500 till 1000 ord. 

 

VÄLSTRUKTURERAD INFORMATION

En annan sak som är väldigt viktig ur sökmotoroptimeringssynpunkt är att informationen bör vara strukturerad på ett bra sätt, d.v.s att den är uppsatt på ett sätt som gör att sökmotorerna enklare kan förstå sidornas uppbyggnad. Detta för beskriva vad som är viktigt eller mindre viktigt. 

Det viktigaste elementet på varje sida är huvudrubriken eller <h1>-taggen (Heading 1). Man kan säga att en sida kan jämföras tidningsartikel där artikeln alltid behöver ha endast en huvudrubrik. Beroende sedan på hur omfattande artikeln är kan den sedan delas in i underrubriker <h2>,<h3> osv. Skulle inte huvudrubriken finnas, så prioriteras sidan ned av sökmotorerna. 

Strukturen  h1, h2, h3 osv. kan också jämföras med hur man skriver ett Word-dokument. Det ska alltid förekomma i rätt ordning och struktur. De flesta sökmotorerna vill även att man har med minst En h2-tagg per sida. 

När man skriver innehåll för en sida så ska detta göras med <p> (paragraf) taggar. Alla sidor bör innehålla någon slags paragraf, då detta ger mer information till sökmotorerna i form av sökord. Paragraferna ska innehålla liknande information som man har angivit i meta-taggarna (se mer om dessa nedan) då det förstärker sökorden som man vill att sökmotorerna ska hitta. Texten i paragraferna ska även vara relevant information kring det man vill ha som budskap på sidan. 

Om det finns innehåll som man vill trycka extra på, så skall man använda <strong> (fetstil) och <em> (kursiv) -taggarna. Detta är då något som sökmotorer känner igen och trycker extra på. 
 

 

DOMÄNHANTERING

Ert domännamn är er identitet på nätet. Att välja ett bra domännamn är viktigt ur många aspekter och då även inom SEO.

Inom SEO, så är det bra om domännamnet innehåller ett eller flera sökord. Till exempel om er hemsida säljer frukt så blir er hemsida starkare hos sökmotorerna om även namnet innehåller ordet "frukt", eller något liknande som folk många gånger skulle söka på som är förknippat med köpa "frukt".

Bindestreck i domännamn bör användas om namnet innehåller flera svenska ord, ex orden "billig" och "frukt" blir då billig-frukt.se. 

Ni bör endast sprida En domän när ni registrerar er hemsida på olika ställen, eller när ni vidarebefodrar länkar från hemsidan. Så om er hemsida har flera domäner kopplade till sig, så försök bara sprida En av dessa.

Gör även permanenta vidarebefordringar från övriga domänerna till den starkaste domänen om möjligt. Var noga med att inte göra fler än En vidarebefordring till er huvuddomän, detta så vidarebefodringarna inte studsar runt. Detta gör nämligen att sidan blir långsammare och sökmotorerna rankar då sidan lägre.  

Idag är "www" förlegat i namnet, så vi brukar rekommendera att göra en vidarebefordring från www.domänen.se till domänen.se utan www. 

Om ni har en hemsida helt på svenska så är det mest lämpligt att denna är en .se-domän. Det är dock inte så viktigt längre utan det funkar även med .nu, .org etc. Man bör dock inse att folk förväntar sig att kunna läsa innehållet på svenska om nu en .se-domän används. 

Om er domän innehåller åäö, köp då upp domänen som är även utan åäö och gör vidarebefordringar till den som ni vill använda som huvuddomän.

 

SÄKER HEMSIDA

Något som är viktigt idag är att ni visar att er hemsida är säker. Detta kan ses om adressen i webbläsaren börjar med "https", där "s" står för säker (secure). Detta innebär att dessa hemsidor skickar informationen mellan webbläsaren och servern krypterat. På så vis kan informationen inte avlyssnas av tredje part. 

Detta är speciellt viktigt på hemsidor där det sker känslig överföring, såsom inom företag med intranet/extranet, sidor där betalningsöverföringar sker eller hemsidor som kräver inloggning och hantering av privat information.

Gällande SEO så tittar sökmotorerna idag på detta, och värderar de sidor som är mer säkra högre än de sidor som inte är det.

 

HTML-TITEL

Varje enskild sida behöver ha sin egen <titel> tag. Titeln bör max innehålla 140 tecken, om texten är längre än 140 tecken så kapar de flesta sökmotorerna av texten. Risken är då att kraftiga sökord uteblir. 

Titeln ska vara beskriven med få ord för att få bättre länkkraft. Den ska då innehålla ord som ni vill ska bli kraftiga för just den sidan som beskrivs. 

 

METATAGGAR

Meta-taggar används för att hjälpa sökmotorerna att hitta relevanta sökord och innehåll på er hemsida. De hjälper också sociala medier att förstå informationen vid exempelvis delningar av innehållet från er hemsida. Alla sidor för en hemsida ska innehålla unika meta-taggar som beskriver innehållet för respektive sida. 

Meta Title – Likt html-titeln så ska denna kort beskriva vad sidan står för med relevanta sökord. Denna titeln får max vara 70 tecken lång. 

Meta Description - Här anges en beskrivning av respektive sida. Denna beskrivningen gör inte sidan kraftigare för sökmotorer, men är väldigt viktig för sökresultatet. Texten kommer användas i resultaten hos sökmotorerna. Beskrivningen får max vara 160 tecken. 

<meta name="description" content="Detta är tips på SEO" />

Meta robots och robots.txt - En hemsida behöver innehålla en robots.txt fil, för att tala om för sökmotorerna vilket innehåll som är relevant att sökmotoroptimera, men även säga till vad som inte är relevant. Ett exempel på irrelevant info är om man har en administrativ area hemsidan, vilket man förstås inte vill att dessa sidor skall tas med och rankas högt hos sökmotorerna. 

Open Graph - Meta taggarna för Open Graph gör det möjligt för en webbsida att hanteras bättre i olika sociala medier, främst Facebook. Informationen från meta taggarna förser de sociala medierna med mer väldefinierad, riktad, unik och rik information, då de annars är svårt för dem att förstå innehållet om dessa taggar inte finns. Genom taggarna presenteras alltså informationen bättre från hemsidan i de sociala graferna.

Det finns mängder med taggar för Open Graph, men de viktigaste är:

<meta property="og:locale" content="en_US" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Ett exempel på en titel" />
<meta property="og:description" content="Ett exempel på beskrivning" />
<meta property="og:url" content="https://voidpointer.se/tips/seo-tips" />
<meta property="og:site_name" content="Void Pointer AB" />
<meta property="article:published_time" content="2015-06-21T20:59:55+00:00" />
<meta property="article:modified_time" content="2017-06-28T09:35:33+00:00" />
<meta property="og:updated_time" content="2017-06-28T09:35:33+00:00" />

Mer information kring Open Graph hittar ni här:
http://ogp.me/

Twitter Cards - Dessa taggar gör enligt namnet att sidan hanteras bättre hos Twitter, genom s.k. "Twitter Cards". Dessa taggar kan beskriva foton, videoklipp och medieupplevelser till Tweets, vilket hjälper till att skicka trafik till er webbplats. Lägg bara till några rader av meta taggar på er webbsida, och användare som twittrar länkar till ert innehåll kommer att ha en sektion tillagt till Tweetet som är synligt för deras anhängare.

Läs mer om Twitter Cards här:
https://dev.twitter.com/cards/overview

Meta taggar att använda för Twitter Cards:

<meta name="twitter:title" content="">
<meta name="twitter:description" content="">
<meta name="twitter:site" content="">

Mer information kring meta taggarna hittar ni här:
https://dev.twitter.com/cards/markup

 

Bilder

En bild säger mer än tusen ord. Med detta sagt så kan man tillägga att bilderna är väldigt viktiga för sökmotorerna. Idag söker man inte bara efter hemsidor via textsökning, utan det blir mer och mer vanligt att sökning sker genom s.k. bildsökning. Detta då det är lättare att komma ihåg en bilds utseende än text. Därför är det högst relevant att man använder bilder på rätt sätt. 

Namnet på bilden (filnamnet) bör innehålla text kring både hemsidan och vad bilden står för. Orden i namnet på en bild ska vara separerade med bindestreck (-). Om något annat används så kommer namnet att ses som ett och samma ord, och blir då väldigt svårt att hitta av sökmotorerna. 

För respektive bild på sidorna, så bör det finnas en "alt" beskrivning av bilden. Detta är en beskrivande text av bilden och dess sammanhang. Detta förbättrar sökoptimeringen av bilden och ger ett bättre sökresultat för sökmotorerna.  Denna beskrivning är dessutom inte bara bra för sökoptimering utan används av personer som lider av synfel där texten då läses upp. Texten kommer att läsas upp för den som använder syntolkningsprogram

 

LÄNKKRAFT

Att låta en annan hemsida länka till er hemsida kan vara ett stort lyft. Om den externa hemsidan har ett bra sökresultat hos sökmotorerna (alltså en hög ranking) så förstärker detta trovärdigheten hos er hemsida och detta kommer resultera att er hemsida får bättre resultat. Det gör förstås inget att finnas med på sidor med lägre ranking. Reglen är väl mer att ju fler "bra sidor" man finns med på desto bättre blir det. 

Ni bör också ha länkar från er hemsida till andra externa hemsidor. Er hemsida anses då ha mer värde då den är mer skalbar. 

Att skapa s.k "satellit-sajter" är också bra. Alltså mindre webbplatser vars huvudsakliga syfte är att marknadsföra den viktiga och större webbplatsen. Detta skapar då länkkraft till den större sajten.

 

NAVIGERINGSLÄNKAR

Era länkar på hemsidan bör vara språkhanterade och namngivna för representera sidornas innehåll. Till exempel om en specifik sida är skriven på svenska, så skall navigeringslänken (urlen) vara på svenska. Navigeringslänkarna bör helst vara bra namngivna, då dessa utgör också sökord för sökmotorerna.  

 

FREKVENT UPPDATERING AV INNEHÅLL 

För att sökmotorerna oftare skall besöka er hemsida så krävs det att man frekvent uppdaterar eller lägger till innehåll på sidorna. Att göra detta, bidrar till att sökmotorerna känner av skillnader och på så sätt ser att er sida är aktiv och som i förlängning höjer sökresultaten

 

GOOGLE ANALYTICS

Detta är ett väldigt bra verktyg för att hålla koll på hur er hemsida ligger till med sökmotoroptimeringen. Analytics har väldigt bra rapporter som beskriver bland annat vilka sidor på er webbsite som tar lång tid att ladda, vilka sidor som besökare har kommit in på via sökmotorerna, hur länge användarna stannar kvar på er hemsida, navigeringsstruktur för hur besökare klickar sig omkring på hemsidan, och så vidare. 
För att komma igång med Analytics läs gärna denna hjälpen.

 

SITEMAP

En sitemap är som en karta för sökmotorerna, skriven vanligtvis i något som heter XML-kod. Denna fil ger information kring vilka sidor som finns med på er hemsida, hur ofta sökmotorerna skall besöka sidorna, information när sidan senast blev uppdaterad med information, och hur pass viktig sidan är etc. Sökmotorerna använder denna sitemap för att indexera sidorna vilket gör att sidorna i sig får högre värde i sökresultaten.

Sökvägen till den sidan som genererar XML datan, skall anges till en sökmotorsida, exempel är Googles Search Console. Efter att den har blivit angiven här, så kommer sökmotorn börja gå igenom de sidor som är angivna i er sitemap och lägga till dessa.

Läs här kring hur information kring er sitemap skall se ut.

 

DELBART INNEHÅLL

Underlätta så att innehållet från er sajt blir enklare delbart. Detta för att sprida budskapet och locka till sig fler besökare och köpare av era erbjudanden. Använd gärna tjänster som AddThis (http://www.addthis.com/) som hjälper er att dela ert innehåll (era sidor) till andra medier. Ni kan genom dessa spridningsverktyg lägga upp kopplingar till olika sociala kanaler som Facebook och liknande. Genom ett enkelt "klick" kan nu er information delas med besökarens vänner om den är av intresse. Ni kan också genom denna tjänst se statistik över delningarna som gjorts etc. 

 

SNABB ACCESS

Tiden för att ladda en hemsida bör inte ta längre än 5 sekunder. Detta är den tidsgränsen som sökmotorerna värderar. För att testa tiden så finns det olika online-verktyg att använda. Exempel på dessa finns under rubriken "Hjälpmedel". 

En annan sak som är viktig är att undvika inline-css på era sidor. Har man inline-CSS direkt på sidan (se exempel nedan), så finns det inget sätt för webbläsaren att lagra CSS-instruktionerna i cachen (en cache fungerar som ett snabbminne), och då kommer den behöva läsa in och rendera det som innehåll på sidan. 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exempel med Inline-css style</title>
  </head>
  <body>
    <p style="color:blue;font-size:46px;">
      I'm a big, blue, <strong>strong</strong> paragraph
    </p>
  </body>
</html>

 

HJÄLPMEDEL

Här nedan är några länkar som hjälper er i eran SEO-analys av hemsidan:

https://seositecheckup.com/
https://www.seotesteronline.com/​

VAD ÄR SEO?

Sökmotoroptimering (SEO) kan beskrivas som olika metoder och tekniker för att optimera din webbplats, så att denna blir sökmotorvänlig. En väl utförd sökmotoroptimering ökar chanserna att placeras bra i resultaten från de olika sökmotorerna, där man främst pratar om Google. Andra sökmotorer är Bing, Yahoo, Dogpile mfl.

VARFÖR SEO?

Många ställer sig från varför det är värt att investera tid och pengar på sökmotoroptimering. 

Svaret är att då mer än 70% av trafiken till olika webbplatser sker genom sökningar på olika sökmotorerna så är det viktigt att underlätta för de som söker att hitta ert företag och era tjänster. Detta uppnås genom sökmotoroptimering där man optimerar för de viktigaste sökorden kopplade till ert företag samt skapar innehåll som är definierat för de målgrupper som ni vill nå.  På så vis ökas möjligheten att få fler "rätt" kunder och sälja mer.

Till skillnad mot betalda annonser så finns ingen kostnad när en besökare klickar på era annonser – detta innebär att sökmotoroptimering är en långsiktig investering att ta utrymme som konkurrenter annars tar.