Tidredovisning

Tidredovisning

TimeReport 2 är ett anpassningsbart tidredovisningssystem för företag som behöver veta hur mycket tid som lagts på olika projekt, ordrar eller kunder. Utöver arbetad tid kan även debiterbar tid och ersättning för bilresor hanteras. TimeReport 2 lämpar sig mycket väl för företag som rapporterar tid per projekt eller order.

Systemet består av rapporteringsfunktioner för arbetstid och körsträckor, översiktsrapporter, detaljerade rapporter, fakturaunderlag samt funktioner för att administrera kunder, projekt mm.

Systemet är helt webbaserat, vilket innebär att det inte behöver installeras några ytterligare programvaror på användarnas datorer. Det gör det också, om så önskas, möjligt att nå för användare som arbetar på distans utan tillgång till företagets lokala nätverk.

Vi erbjuder möjlighet att utföra specifika anpassningar av TimeReport 2, och kan även erbjuda hjälp vid integration mot t.ex. affärssystem om behov finns. Systemet installeras hos er, alternativt hos 3:e part (via hostingtjänst).

Grundfunktioner

TimeReport 2 har följande grundfunktioner som är åtkomliga för samtliga användare:

Tidrapportering

Rapportering av arbetstid görs på enskilda uppgifter genom att ange antalet timmar och minuter som lagts på uppgiften. En uppgift ingår i en hierarki med fyra nivåer. Dessa är:

  1. Kund
  2. Projekt
  3. Område
  4. Uppgift

Vyn för tidrapportering är utformad för att vara effektiv att arbeta med när du t.ex. arbetat med flera olika uppgifter för samma område, projekt, eller kund. Nya uppgifter kan läggas till direkt från tidrapporteringsvyn. Detta kan göras av alla användare, medan de tre övriga hierarkierna endast kan administreras av användare med administratörsbefogenheter.

Utöver rapportering av arbetad tid går det även att ange debiterbar tid (frivilligt). Det finns också en funktion för att påminna användaren om denne missat att rapportera tid någon av de senaste vardagarna.

Månadsöversikt

Månadsöversikten visar den totala arbetstiden samt den debiterbara tiden per dag för den inloggade användaren. Månadsöversikten gör det enkelt att upptäcka om tidrapportering missats, och det går att navigera direkt till en specifik dag för att rapportera tid för denna. Den totala arbetade tiden samt debiteringsgraden för månaden visas också.

Årsöversikt

Årsöversikten visar den totala arbetstiden samt den debiterbara tiden per månad för den inloggade användaren. Den totala arbetstiden samt debiteringsgraden för året visas också. Det går enkelt att navigera direkt till månadsöversikten för var och en av årets månader.

Rapportering av körsträcka

Vid rapportering av körsträcka går det att ange varifrån resan startade, destinationen, antalet kilometer samt en kommentar. En körsträcka kan sparas för kund och projekt. Detta gör det smidigt att rapportera återkommande resor.

Rapport över körsträckor

De rapporterade körsträckorna för ett angivet datumintervall kan visas som en rapport. I rapporten visas även det totala antalet kilometer som rapporterats, samt den totala ersättningen i SEK. Rapporten går att exportera till PDF och Excel.

Rapporter för administrativ personal

TimeReport 2 har följande rapporter som visar sammanställningar över samtliga användares tidrapporter:

Tidrapport för projekt och person

Denna detaljerade rapport visar all arbetstid och debiterbar tid som rapporterats på ett specifikt projekt under en specifik tidsperiod. Det går att visa rapporten för en enskild användare eller för samtliga användare som rapporterat tid på projektet. Den totala tiden som rapporterats på projektet visas också. Rapporten går att exportera till PDF och Excel.

Tidrapport, debiterbar tid för projekt och person

Denna detaljerade rapport visar debiterbar tid med användarens kommentarer för ett specifikt projekt under en specifik tidsperiod. Denna rapport är i första hand avsedd att användas som underlag vid fakturering. Rapporten går att exportera till PDF och Excel.

Tidfördelning kunder

Denna rapport visar den totala arbetade tiden och den totala debiterbara tiden uppdelad per kund. Det går att välja huruvida intern tid skall inkluderas eller ej. Det går att klicka på en specifik kund för att se tiden fördelad över kundens projekt. Rapporten går att exportera till PDF och Excel.

Tidfördelning projekt

Denna rapport visar den totala arbetade tiden och den totala debiterbara tiden uppdelad per projekt. Det går att begränsa rapporten till att endast visa projekten för en specifik kund, eller till att endast visa interna projekt. Det går att klicka på ett specifikt projekt för att se en detaljerad rapport över de tidrapporteringar som gjorts på projektet. Rapporten går att exportera till PDF och Excel.

Tidfördelning arbetstyper

Denna rapport visar den totala arbetade tiden fördelat på arbetstyp. Det går t.ex. att visa hur stor del av arbetstiden som lagts på möten, oberoende av vilket projekt mötestiden rapporterats på.

Administratörsfunktioner

Som administratör går det att lägga upp kunder, projekt, områden och uppgifter. Det går också att "personifiera" sig med en annan användare, d.v.s. logga in som en annan användare och rapportera tid och körsträckor under dennes användarkonto.