Publika Webbplatser


Interagera med kunder, leverantörer och andra intressenter genom funktioner på din hemsida

Mer än bara hemsidor

De webbplatser vi skapar skräddarsyr vi efter verksamhetens behov. De har ofta fler syften än att bara förse besökaren med information. Det finns ofta någon underliggande funktion som bidrar till att göra verksamheten mer effektiv, t.ex. genom att underlätta eller eliminera manuella arbetsmoment. Med en sådan webbplats kan din verksamhet spara tid och pengar.

Låt besökarna underlätta ert arbete

Ett sätt att underlätta arbetet kan vara att låta kunder, leverantörer och andra intressenter göra  beställningar, bokningar, registreringar etc. direkt via hemsidan. Det kan spara tid genom att minska mängden manuellt arbete och minska risken för fel.

Uppdatera webbplatsen med automatik

Olika former av integration kan spara tid genom att webbplatsen automatiskt hålls uppdaterad med information som ni redan har och underhåller i andra system. Det kan t.ex. vara information om era produkter eller återförsäljare. Vi kan också möjliggöra automatisk publicering av information från olika sociala medier där ni verkar.

Webbplatser för olika ändamål

Webbplatserna vi skapar kan utgöras av hemsidor, extranät eller intranät. De kan också användas för att tillföra ny funktionalitet till befintliga hemsidor. Detta kan vara lämpligt i de fall ni redan har en hemsida som fungerar bra - då kompletterar vi er hemsida i stället för att ersätta den.

Manuell uppdatering av hemsidan

Ni har naturligtvis själva möjligheten att redigera innehållet på webbplatsen och t.ex. lägga till nya sidor när behov uppstår. 

Låt er webbplats göra en del av ert arbete

Vi bjuder på ett första möte kring förutsättningarna att skapa en webbplats anpassad efter era specifika behov

 

Efter mötet får du även en kostnadsfri uppskattning av den investering som behövs för att förverkliga er nya webbplats

Void Pointer arbetar långsiktigt för möta framtiden samt med kvalitetstänk

Kvalitet och långsiktighet

Void Pointer AB levererar system som du kan möta framtiden med. Vårt engagemang är långsiktigt och ditt nya system byggs för att kunna anpassas i takt med att din verksamhet förändras.

Vägen till ert eget system

Vi förverkligar ditt system i en process bestående av tre steg. Det första bjuder vi på.

Ta första steget idag

För att ta reda på förutsättningarna för ditt eget datasystem bjuder vi på ett första möte.