Investera i eget datorsystem

Anledningar att investera i ett eget datorsystem

På marknaden finns många olika standardprogram som uppfyller olika behov - så varför investera i en egen programvara?

Att investera i ett eget datorsystem kan vara en god idé av flera anledningar. Det ger dig en möjlighet att utforma systemet eller applikationen efter hur just er verksamhet fungerar och hur ni vill arbeta. Eftersom varje verksamhet är unik kan det vara svårt att lösa alla behov på ett tillfredställande vis enbart med standardprogram.

Nedan följer några exempel på när det kan vara lämpligt att ta fram ett eget datorsystem:
 

Specifika behov

Ett standardsystem är framtaget för att passa flera företag och kan i bästa fall konfigureras till en viss gräns. Även om det finns färdiga programvaror för det område du vill effektivisera kan det vara så att de inte passar din verksamhet och ditt sätt att arbeta tillräckligt bra.

Ett alternativ kan då vara att "skräddarsy" en programvara eller ett system efter just din verksamhets behov och det arbetsflöde som är naturligt för er.

Systemet anpass efter din verksamhet i stället för att din verksamhet behöver anpassas efter ett standardsystems begränsningar.

Bristfällig integration mellan befintliga system

På grund av bristfällig integration mellan befintliga system kan det uppstå tidsödande manuella arbetsmoment

Det kan t.ex. vara att samma typ av information behöver hållas uppdaterad på flera olika ställen och i olika system. Förutom manuella arbetsmoment slukar tid ökar risken för att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn.

Kontroll

Du vill antagligen att ditt system skall underlätta ditt arbete under många år fram över, år ut och år in.

Dock har en verksamhets behov en benägenhet att förändras - sättet ni behöver arbeta på om två år kanske skiljer sig från hur ni arbetar idag. Med ett eget system har ni en högre grad av kontroll - det har byggts för att kunna tillmötesgå förändringar och vidareutvecklas. På så sätt följer ditt system din verksamhet för att hela tiden vara aktuellt.

Användbarhet

Med ett eget system är fokus på de funktioner ni behöver, och det är utformat för att passa just ert sätt att arbeta.

Genom att fokus är på just er verksamhet kan systemet bli mycket enklare att använda. De som använder systemet behöver inte befatta sig med onödigt komplicerade arbetsflöden som inte passar deras sätt att arbeta, och de slipper störas av funktioner som inte används.

Kostnad

Vissa standardsystem kan vara förenade med höga kostnader, och det kan hända att ni får betala för en mängd funktioner som inte tillför något värde för er verksamhet. Det kan i vissa fall vara mer kostnadseffektivt med ett eget system som endast har de funktioner som behövs.

Förverkliga ditt eget datorsystem

Är du redo att dra nytta av ett eget datorsystem?

Vi bjuder på ett inledande möte följt av en uppskattning av den investering som behövs för att förverkliga just ert system!