Vår arbetsprocess

Tre steg för att förverkliga ert system

Vi förverkligar ditt system genom vår arbetsprocess som består av tre huvudsteg:

Inledande möte

Efter ett första inlednande möte lämnar vi ett kortfattat lösningsförslag tillsammans med en grov uppskattning av storleken på den investering som behövs. Det inledande mötet och uppskattningen bjuder vi på - du väljer själv om du vill gå vidare och genomföra en analys.

Analys

Under analysfasen tar vi fram en funktionsbeskrivning kompletterat med skisser som visar hur systemet kan komma att se ut. Detta är något vi gör tillsammans med beställaren. När funktionsbeskrivning och skisser är på plats lämnar vi en offert på arbetet. Du väljer själv om du vill gå vidare och förverkliga systemet.

Implementation och leverans av en första version

Där efter påbörjas implementationen av en första version av ditt system. Under implementationens gång kommer du som beställare att kunna följa hur systemet växer fram och prova detDu kan göra ändringar under implementationens gång.

✔ Redo att få mer gjort med mindre resurser?

Vi bjuder på ett första möte kring förutsättningarna att skapa ett datasystem anpassat efter era specifika behov

 

Efter mötet får du även en kostnadsfri uppskattning av den investering som behövs för att förverkliga ert eget datasystem