Tjänster

Webbutveckling

Det är idag viktigt att synas och vara tillgänglig på Internet. En publik webbplats gör det möjligt att hitta aktuell information om ert företag. Med hjälp av ett intranät eller extranät kan ditt företag även tillhandahålla information och tjänster som endast medarbetare, kunder, återförsäljare, leverantörer eller andra samarbetspartners har åtkomst till.

Vi utvecklar såväl enkla som mer avancerade webbplatser. Våra webbutvecklare har även mycket goda kunskaper inom systemutveckling, utveckling av mobila applikationer och integration mot andra system såsom affärssystem. Detta gör att vi också kan ta fram mer avancerade funktioner som t.ex. gör det möjligt för era kunder att lägga ordrar via ert extranät, eller för medarbetare att nå information på distans via en mobil enhet.

För att våra kunder själva skall kunna redigera innehållet på sin webbplats utan att behöva några programmeringskunskaper använder vi oftast ett s.k. CMS (Content Management System).

Nedan följer några exempel på webbplatser vi utvecklat:

SydGrönt

Sydgrönt säljer svenskodlade grönsaker och frukt. På sydgrönts webbplats finns information om bland annat produkter och producenter. Webbplatsen är baserad på Umbraco CMS.

Till sydgront.se >>

CrossFit Helsingborg

CrossFit Helsingborg bedriver CrossFit-träning. CrossFit Helsingborgs publika webbplats är baserad på N2 CMS. Webbplatsen är även integrerad mot Facebook. 

Till crossfithelsingborg.com >>

SvenskaGroddar.se

Kampanjsajt för groddar. Webbplatsen är baserad på Umbraco CMS.

Till www.svenskagroddar.se >>

HappyCatalog.com

HappyCatalog är en app för iPad som används för att visa produktkataloger. HappyCatalog.com är en webbplats där användarna kan skapa sina egna produktkataloger för nedladdning till iPads. Denna webbplats är byggd med ASP.NET MVC.

Till HappyCatalog.com >>

Caatch.co.uk

Komplett plattform för annonsmarknader med bland annat flerspråksstöd. Utvecklad i .NET.

SydGrönt
CrossFit Helsingborg
SvenskaGroddar.se
HappyCatalog - Produktkatalog för Apple iPad
Caatch annonsmarknad