Tjänster

Systemutveckling

Finns det områden i ditt företag som kan effektiviseras med hjälp av användarvänliga och pålitliga datorsystem? Har du svårt att hitta en standardlösning som verkligen fyller behovet, och som gör det tillräckligt bra för just din verksamhet?

Du besitter sannolikt stor kunskap om ditt företags verksamhet. Vi är goda lyssnare med förmågan att ta till oss av dina idéer och kombinera den med den visdom vi byggt upp kring utveckling av användarvänliga och robusta system. Vi ger dig tillgång till ett team av skickliga, moderna systemutvecklare med viljan att förverkliga dina idéer i system som motsvarar just din verksamhets behov.

Nedan följer ett litet urval av värden vi tillfört våra kunder:

Ökad säkerhet med system för hantering av arbetstillstånd

Genom att utveckla ett särskilt system för utfärdande av arbetstillstånd har vi hjälpt till att öka säkerheten i fabriksanläggningar.

Läs mer om system för arbetstillstånd >>

Bättre underlag inför fakturering av arbetad tid och utbetalning av löner

Vi har utvecklat system för rapportering av arbetstid, dels för konsultföretag och dels för företag inom sug- och spolbilsbranchen. Dessa varianter är baserade på vårt tidredovisningssystem TimeReport 2.

Läs mer om vårt tidredovisningssystem TimeReport 2 >>

Kunskapsspridning och ökad lönsamhet med system för att ta tillvara på idéer

Vi har hjälpt till att öka kunskapsspridning, samarbete och lönsamhet genom att utveckla ett system för att på global nivå ta tillvara på medarbetarnas idéer kring hur verksamheten kan förbättras.

Minskad administrativ tid för säljare

Vi har hjälpt säljare att minska tiden för administrativt arbete med hjälp av ett system för effektiv hantering av återkommande offertutskick och utskick av säljbrev.

Nöjdare kunder och samarbetspartners genom effektivare publicering av information

Vi har underlättat arbetet med att förse kunder och samarbetspartners med uppdaterad produktinformation. Detta med hjälp av ett system som håller produktinformationen på den befintliga webbplatsen uppdaterad.