Tjänster

Affärssystem och integration

Kan ditt företag dra större nytta av affärssystemet genom att förbättra tillgängligheten, nyttja informationen på nya sätt, eller minska mängden manuellt arbete?

 Vi har utfört många olika typer av integrationer mot affärssystem och andra typer av system. Detta är något vi ofta gör som en del av arbetet då vi utvecklar nya skräddarsydda system åt våra kunder. Vi har utvecklat system där vi publicerat data från affärssystemet på exempelvis publika webbplatser, på extranät och till mobila enheter. Vi har också tagit fram lösningar där exempelvis medarbetare, kunder och återförsäljare uppdaterar affärssystemet med information via extranät och mobila enheter.

Vi har bland annat utfört integrationer mot Microsoft Dynamics NAV (f.d. Navision Attain), SAP och e-conomic. Nedan följer några exempel på projekt vi genomfört:

Tidrapportering

Vi har utvecklat ett tidredovisningssystem som bland annat överför attesterad arbetstid och löneunderlag till affärssystemet Microsoft Dynamics Nav. Detta system är en anpassning av vårt tidredovisningssystem TimeReport 2.

Scanning och rapportering vid lastning och lossning

Vi har tagit fram en lösning för scanning av pall- och lådetiketter som utförs i samband med lastning och leveranser, vilket bidrar till god spårbarhet av gods. Information synkroniseras automatiskt med affärssystemet.

Integration mellan fordonsvåg och affärssystem

Vi har utvecklat flera lösningar där våra kunder automatiskt kan avläsa vikten från olika typer av vågar (bland annat fordonsvågar) direkt från affärssystemet.

Automatisk publicering av information från affärssystem till webbplats

Vi har utvecklat nya och kompletterat befintliga webbplatser så att information om bland annat produkter och återförsäljare automatiskt hålls uppdaterade från affärssystemet.

Image